Språk Språk
940x388NOENG
GALLERI F 15

BEATKUNST. De glemte malerne

27. oktober 2018 - 16.januar 2019

Installasjonsfoto fra Momentum kunsthall
MOMENTUM

MOMENTUM 10

Åpner 8. juni 2019

940x388NOENG

GALLERI F 15

BEATKUNST. De glemte malerne

27. oktober 2018 - 16.januar 2019

Installasjonsfoto fra Momentum kunsthall

MOMENTUM

MOMENTUM 10

Åpner 8. juni 2019

De som startet Galleri F 15. Fra venstre: Lars og Ellen Brandstrup og Niels og Agnete Brandstrup. Foto fra Moss Avis arkiv.

Galleri F 15; 50 år i samtidskunstens tjeneste

GALLERI F 15 1966-2016

Foto: Punkt Ø

Tilbud til grupper og bedrifter 

KUNST OG BOBLER

Peter Buhagen, 2016

I regi av F 15 og Momentums Venner

Kjøp en støtteaksje!