Språk Språk
Micheal Bowen_portrait_unknown _ Courtesy the Art Collection of the University of Agder

BEATKUNST. De glemte malerne

27. oktober 2018 - 16. januar 2019

Michael Bowen, Bruce Conner, Jay DeFeo,  Arthur Monroe, og flere.

Utstillingen Beatkunst. De glemte malerne gir et kunsthistorisk tilbakeblikk på en mindre kjent kunstretning som blomstret i San Fransisco etter andre verdenskrig, i skyggen av New York skolens abstrakte ekspresjonisme, og med forløper i europeisk avantgarde.

Beatkulturen, som bestod av kunstnere, forfattere, musikere og bohemer, var en opprørsbevegelse som utfordret ytringsfrihetsbegrepet og stilte spørsmål ved verdiene i det amerikanske etterkrigssamfunnet.

Få kjenner til det sterke båndet mellom beatkulturen og Norge, og at den største eksisterende samlingen av beatkunst i verden befinner seg i Kristiansand. Samlingen er en gave fra legen og kunstsamleren Reidar Wennesland (1908 - 1985). Han emigrerte til USA i 1947, og var en av svært få i sin samtid som så verdien i Beatmiljøets billedkunst.

Beatkunst. De glemte malerne

Utstillingen undersøker Beat som en kunsthistorisk periode, en motkulturell bevegelse og tverrestetisk holdning. Michael Bowen, Arthur Monroe, Jay DeFeo og Bruce Conner får spesielt fokus – fire kunstnere som sammen med Michael McCracken er de mest sentrale aktørene i beatgruppa gjennom kunsten de skapte, livene de levde og en felles streben etter å finne sin plass i et samfunn som ikke var skapt for dem.

Bruce Conner_WHITE ROSE
Bruce Conner, Stillbilde fra THE WHITE ROSE

Bruce Conners film WHITE ROSE fra 1967viser til det mest kjente beatmaleriet, The Rose, av den kvinnelige kunstneren Jay DeFeo. Maleriet er i dag en del av Whitney Museum, og det er interessant å merke seg at den mest anerkjente beatkunstneren var en kvinne, da kulturen ellers preges av konforme kjønnsroller. Periodens engasjement for ytringsfrihet belyses gjennom lydopptak hvor Allen Ginsberg leser sine egne dikt «America» (1956) og «Howl» (1955-1956). Å høre disse diktene er interessant i lys av det politiske klimaet i dag.

Utstillingens arbeider er innlånt fra Wennesland-samlingen i Kristiansand, Universitetet i Agder, Kristiansand katedralskole Gimle, og the Conner Family Trust.

Kurator: Maria C. Havstam.

Medkuratorer: Anja Bjørshol og Guro Dyvesveen

Foto. Micheal Bowen, Portrett, ukjent år. Innlån fra Beatkunstsamlingen, Universitetet i Agder.

F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_06
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_05
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_01
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_09
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_18
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_21
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_23
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_25
F15_2018_10_BeatKunst_WebRes(sRGB)_29
Installasjonsfoto: Istvan Virag