Språk Språk

EXITUS – død, sorg og melankoli

8. april – 31. mai 2017

Galleri F 15

Foto_ ingeborgØienThorsland_01
Foto_ ingeborgØienThorsland_02
Foto_ ingeborgØienThorsland_03
Foto_ ingeborgØienThorsland_04
Foto_ ingeborgØienThorsland_05
Foto_ ingeborgØienThorsland_06

Døden har til alle tider vært et viktig tema for kunstnere. Sorg, melankoli, angsten for å dø og angsten for døden selv, er empiriske, eksistensielle erfaringer som ethvert menneske en eller annen gang i livet blir konfrontert med. I utstillingen Exitus - død, sorg og melankoli, kommer tolv ulike perspektiver på temaet døden til uttrykk, der dødens emosjonelle, personlige kraft går som en klar, forbindende tråd gjennom alle verkene.

En katalog med bilder fra utstillingen vil være tilgjengelig noen uker etter åpningen.

Kunstnere:  Tor Børresen (NO), Peter Brandt (DK) & Sands Murray-Wassink (US/NL), Mattias Härenstam (SE/NO), Thomas Henriksson (SE/DE), Jannicke Låker (NO/DE), Sverre Malling (NO), Claudia Reinhardt-Teljer (DE), Ursula Reuter Christiansen (DE), Jo Spence (GB), Per Teljer (SE/DE)Ina Wudtke (DE). Kuratorer: Claudia Reinhardt-Teljer
og Dag Aak Sveinar.

Åpningstale ved Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt: