Språk Språk

F 15 VERKSTED

Nye formidlingslokaler på Alby

Høsten 2018 står vårt nye formidlingslokale ferdig

Fotomontasje: Arkitekturverket
Fotomontasje: Arkitekturverket
Fotomontasje: Arkitekturverket
Fotomontasje: Arkitekturverket

Det gamle vognskjulet på Alby skal endelig oppgraderes til et moderne lokale med fokus på formidlingsvirksomhet. Det skal være et åpent og fleksibelt hus med mulighet for mange ulike aktiviteter knyttet til vårt formidlingsprogram: verksted, film, perfomance, seminar, foredrag og utstilling.

Siden 2006, da Galleri F 15 og Momentumbiennalen ble slått sammen til Punkt Ø, har formidlingsaktiviteten økt kraftig. Produksjon av vandreutstillinger, verksteder til utstillingene, land art prosjekter på Alby, skulpturverksteder for barnehager og formidling av Momentumbiennalen er noe av arbeidet vi gjør rettet mot barn og unge. Et nytt formidlingslokale vil romme alt det vi gjør, men samtidig åpne opp for enda flere muligheter til å formidle samtidskunsten til barn og unge og vårt publikum.

Kunstsenteret skal brukes i vårt arbeid rettet mot skolen, på kveldstid, i helgene, samt i formidlingsprogram knyttet til alle utstillingene på Galleri F 15, og bidra til å skape et levende Alby.