Språk Språk
Anna Daniell, Podium

REPEAT FORWARD

27. januar - 7. mars 2018

I REPEAT FORWARD presenteres seks unge kunstnere, som gjennom ulike genre undersøker det abstrakte og materialbaserte uttrykket. I vår tid der ingen disiplin har forrang, re-testes muligheter og begrensninger innen maleri, skulptur og lydkunst. Kunsten er skapt i en nåtidig kontekst, men tar fritt for seg av tegn og koder fra den moderne kunsthistorien.

 Gjennom ulike uttrykk og materielle sammenstillinger, vises verk med kunsthistoriske referanser til modernismens abstrakte ekspresjonisme, naivisme, surrealisme og minimalisme. Nye frigjørende spørsmål om sanselig erkjennelse og tingenes egen bevissthet, innlemmes i den kunstneriske prosessen. Vi møter kunstneriske uttrykk som beveger seg fra postmodernismens språkspill mot en visuell vending, hvor nærkontakt med materialer, materie og objektet vies oppmerksomhet.

Kunstnere: ANNA DANIELL (NO), CARL MANNOV (DK), KIM KVELLO (NO), LINA ELLA MARIA NORELL (SE), RAGNA BLEY (SE), THERESE FRISK (SE)

Kurator: Maria Claussen Havstam

Co-kuratorer: Anja Bjørshol, Guro Dyvesveen og Dag Sveinar

rejmyre produktkatalog3.indd

Tendenser 2018 - Give It time

24. mars - 17. juni

I denne utgaven av utstillingsserien Tendenser, utforskes ulike måter kunsthåndverk oppleves på, i relasjon til tid. Oppmerksomheten rettes mot kunstnerens livsstil, daglige rytme, spontane skapelse i øyeblikket og i planlagt prosess. Utstillingen setter fokus på prosessen, opplevelsen i det å skape, samt kompleksiteten i å utøve dyktig håndverk i et utfordrende økonomisk miljø.

Kunstnere: Aslaug M. Juliussen (NO), Felieke van der Leest (NL), Jenny Nordberg (SE), Kari Steihaug (NO), Karin Roy Andersson (SE), Mikkel Wettre (NO), Silo Studio (UK), Sissi Westerberg / Daniel Peltz (SE / US), Sonja Löfgren (FI), Sophie Hanagarth (FR)

Kurator: Dr. Stephen Knott Co-kurator: Maria C. Havstam

Anish Kapoor, Sky Mirror, 2006. Rustfritt stål.  Diameter 10 m. Kensington Gardens, 2010-11.  Foto: Dave Morgan. Tilhører kunstneren og Gladstone Gallery.  © Anish Kapoor, 2018

Anish Kapoor. Space and Place - the experience of spirituality

30 juni - 14. oktober

Anish Kapoor (IN/GB), f. 1954, er en av de mest innflytelsesrike kunstnere i sin generasjon. Sommeren 2018 vises en omfattende separatutstilling på Galleri F 15, med sentrale verk fra hans produksjon fra 1980-tallet og frem til i dag. Anish Kapoor benytter seg av materialer som granitt, marmor, kalksten, gips, pigment, rød voks og polert rustfritt stål. Gjennom tegning, maleri, skulptur og installasjon, utforsker han kunstverkenes affektive natur.

Utstillingen samler skulpturer laget gjennom Kapoors karriere, fra et mangfold av materialer og formelle språk, som kunstneren bruker i sitt arbeid.

Til utstillingen vil skulpturen Sky Mirror bli plassert i den barokke hagen foran hovedbygget på Galleri F 15. Skulpturen – et stort buet speil – vil reflektere himmelen og skyene, og gjennom det peke på elementene vann og luft. Nærværet av det flyktige forsterkes, og åpner for kontakt med det oppløftende og spirituelle.

Kuratorer: Dag Aak Sveinar og Alnoor Mitha - FRSA Senior Research Fellow (Asian Cultures)

Kunstverk er lånt av: Anish Kapoor Studio, Lisson Gallery, Arts Council Collection, British Council Collection, Christen Sveaas Art Collection, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Michael Bowen, The Day After, 1963. Tilhører Universitetet i Agder

BEAT

27. oktober - 16. januar 2019

Gjennom denne utstillingen tar Galleri F 15 et kunsthistorisk tilbakeblikk på en mindre kjent kunstretning i amerikansk etterkrigshistorie. Beatkunsten kom i mange formale formspråk, men karakteristisk var et ekspressivt og vitalt billeduttrykk, gjerne utført i materialer kunstnerne hadde for hånden. Formatene var ofte store og heroiske, slik de også var i østkystens mer kjente abstrakte ekspresjonisme. Beatkulturen, som bestod av kunstnere, forfattere, musikere og bohemer, var en opprørsbevegelse som utfordret ytringsfrihetsbegrepet og stilte spørsmål ved verdiene i det amerikanske etterkrigssamfunnet.

Utstillingens arbeider er innlånt fra Wennesland-samlingen i Kristiansand, Universitetet i Agder og Kristiansand katedralskole.

Kurator: Maria C. Havstam. Co-kuratorer: Anja Bjørshol, Guro Dyvesveen og Dag Aak Sveinar