Språk Språk
Grafisk_300x185

KUNSTGAVEN 2015 - 2017

Tildelt Punkt Ø - Galleri F 15 og Momentum

Kunstgaven 2015-2017 gis over en treårs periode, og midlene som mottas skal rettes inn mot ung, norsk samtidskunst og formidling av denne til barn og unge. 

Sparebankstiftelsen er en av Norges aller største private aktør i kulturlivet, og bruker avkastningen av sine midler til allmennyttige tiltak både innenfor kulturområdet og frivillighetssektoren. Kunstgaven ble opprettet i 2011, og den gang gitt til Henie Onstad Kunstsenter.

-At Sparebankstiftelsen velger å gi gaven til Punkt Ø er en tillitserklæring som understreker at Punkt Ø, med Galleri F 15 og Momentum, har en posisjon som en av landets ledende arenaer for samtidskunsten og formidling til barn og unge, sier Dag Sveinar, direktør i Punkt Ø. -Satsningen er en unik mulighet til å videreutvikle vår samtidskunstprofil, og samtidig av stor betydning for den unge kunsten der midler stilles til rådighet for utvikling av kunstprosjekter, sier han videre.

Prosjektene det legges opp til utvikles i perioden 2015-2017, og skal blant annet omfatte stedsspesifikke bestillingsverk til de kommende to Momentumbiennalene, utstillinger med ung, eksperimentell norsk og internasjonal samtidskunst på Galleri F 15 og særskilte formidlingsprosjekter til barn og unge.  Hvert prosjekt blir grundig dokumentert og publisert i en katalog. Deler av midlene skal brukes til innkjøp av verk fra Momentum 2015 og 2017, og innlemmes i Punkt Øs kunstsamling. Punkt Ø står helt fritt til å gjøre selvstendig kunstfaglige vurderinger og prioriteringer i hvert enkelt kunstprosjekt.

Å motta Kunstgaven 2015-17 er en stor inspirasjon i det arbeidet som gjøres i Punkt Ø. Kunstgaven 2015-2017 vil føre Punkt Ø mange skritt fremover, og muliggjør prosjekter som vi tidligere bare har kunnet drømme om. Punkt Ø er sikre på at denne anerkjennelsen også er til stor inspirasjon for alle våre samarbeidspartnere og støttespillere i Moss og Østfold, og til glede for vårt publikum

-Det er en glede for oss i Sparebankstiftelsen å kunne gi Kunstgaven til Punkt Ø, og på den måten engasjere oss innen den dagsaktuelle samtidskunsten. Punkt Ø har gjennom flere år markert seg som en viktig aktør innen samtidskunstfeltet og vi gleder oss til å se hva de får ut av gaven, sier Anders Bjørnsen, avdelingsdirektør i Sparebankstiftelsen DNB.

Gjennom gaven produseres tre utstillinger, uteromsprosjekt til Momentum 2015 og til  Momentum 2017, innkjøp av verk til Punkt Øs samling samt formidlingsprogram mot barn- og unge.

 

 

Innkjøpte kunstverk

Johanna Lombard. The Exclusion, 2015. 8 kanals lyd installasjon. 38 min loop. Takk til kunstneren.

Vegard Kleven

Sofia Hultén, Indecisive Angles (V), 2015. Modifisert stål tralle, maling. Takk til Daniel Marzona.

Foto Vegard Kleven
Foto Vegard Kleven