Språk Språk
Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Ledige stillinger som utstillingsverter

Tidsbegrensede stillinger ledig i Punkt Ø under Momentum 9 (deltid)

F.o.m. 17. juni t.o.m. 11. oktober 2017