Språk Språk
open call

OPEN CALL

MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst

Punkt Ø søker sjefskurator for Momentum 10

MOMENTUM har siden oppstarten i 1998 etablert seg som en av de viktigste biennalen for samtidskunst i Norden, og således bidratt til å styrke det nordiske kunstfeltet og ytterligere befestet Moss som kunstby. MOMENTUMSs hovedarenaer er Momentum kunsthall og Galleri F 15. Tilleggs-arenaer og steder i Moss knyttes til den enkelte biennalen. MOMENTUM driftes av Punkt Ø-Galleri F 15 & Momentum.

 

Punkt Ø søker sjefskurator for Momentum 10

 

Arbeidsoppdragets varighet: 1. mars 2018 til 1. juli 2019, med mulighet for avtale om prosjektoppfølging.

Stillingsstørrelse: 50 % stilling.

 

Ambisjoner for MOMENTUM

-Utforske og styrke samtidskunsten i en nordisk kontekst.

-Være en samfunnsaktuell, diskursiv plattform for kunstfaglig, intellektuell og kritisk refleksjon.

-Utfordre og styrke den kontemporære diskursen om biennaleformatet.

-Skape oppmerksomhet, bevissthet og aktiv deltakelse fra den nordiske og internasjonale kunstverdenen, og således styrke Moss bys posisjon som en kunstby.

-Skape interesse og engasjement hos det lokale publikum samt et bredt norsk, nordisk og internasjonalt publikum.

 

Sjefkuratorens ansvar:

-Kunstfaglig ansvarlig for det konseptuelle rammeverk samt de kunstverkene og kunst-prosjektene som besluttes gjennomført i samarbeid med direktøren.

-Lede det kunstfaglige arbeidet sammen med to assistentkuratorer som velges av sjefskuratoren i samarbeid med Punkt Øs ledergruppe og kunstfaglige organ Kuratoriet.

-Delta i utformingen av et offentlig formidlingsprogram, samt de publikasjoner som besluttes produsert.

-Sjefskuratoren er underlagt direktøren hva angår budsjett, økonomi og administrasjon.

- Sjefskuratoren rapporterer til direktøren på fremdrift og status, og må forholde seg til prosjektets milepælsplan.

 

Kvalifikasjonskrav:

-Høy kunstfaglig kompetanse og dokumentert erfaring fra kuratering av større kunstprosjekter hvor internasjonale kunstnere har inngått.

-God kjennskap til den nordiske kunstscenen.

-Bredt nasjonalt og internasjonalt kunstfaglig nettverk

-Evnen til å arbeide i team, stor arbeidskapasitet, ha fokus på oppgaven og god gjennomføringsevne.

-God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

 

Søknad:

Søknaden skal bestå av CV og inkludere navn og mobilnummer til to referanser, et følgebrev hvor tidligere erfaring beskrives kort, samt en begrunnelse for hvorfor hen søker oppdraget som kurator. Den som søker må i tillegg levere et skriftlig forslag på maks to sider, med kuratorisk vinkling og rammeverk, samt eksempler på tre-fire kunstnere for MOMENTUM 10.

 

For spørsmål om stillingen kontakt Punkt Øs direktør Dag Aak Sveinar. Mobil 0047 474 66 331.

Søknad i PDF på maks 8 MB sendes på mail til se@punkto.no. Merk søknaden med «Søknad på stilling som sjefskurator for MOMENTUM 10».

Søknadsfrist: 15. desember 2017

MOMENTUM 10 vises fra 1. juni – 9. oktober 2019