Språk Språk

Styremedlemmer

Punkt Ø

Ingjerd Schou. Styreleder. Østfold fylkeskommune

Cecilie Agnalt. Østfold fylkeskommune

Egil Frode Olsen. Østfold fylkeskommune

Thor Christian Hansteen. Moss kommune

Berit Kolden. Moss kommune

Birgitte Simers. F 15 og Momentums venner

Siri Ensrud. Ansattes representant

Varamedlemmer

Kari Agerup. Kultur- og kirkedepartementet

Roar Høisveen. Østfold fylkeskommune

Solveig Rinaldo Dannevig. Østfold fylkeskommune

Therese Evensen. Moss kommune

Thomas Meyer. Moss kommune

Truls Nygaard. F 15 og Momentums venner

Anja Bjørshol. Ansattes representant