Språk Språk
Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, stavfel Production - Carl Johan Engberg 2012
Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Tendenser 2014. Story Art

12. april - 15. juni

Galleri F 15 har arrangert kunsthåndverksutstillingen Tendenser siden 1971. Serien hadde et avbrekk på to år i 1992 og 1993. I 2014 vises utstillingen for 41. gang. 

Utstillinger som undersøker mediet kunsthåndverk, fokuserer gjerne på estetiske og formale kvaliteter og verkenes bruks- og nytteverdi. Punkt Øs utstillingsserie Tendenser har tradisjon for også å undersøke ulike konseptuelle og historiske aspekter ved kunsthåndverket. I år fokuserer Tendenser på et utvalg verk som på ulike måter har fortellingen som utgangspunkt. 

Anna Talbot_Black Vichy_kakeboks, eloksert aluminium, sølv, silketråd, stål og lakk_ 12x16x4cm_2012.
Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, stavfel Production - Carl Johan Engberg 2012

Muntlige og visuelle beretninger har en lang tradisjon i vestlig kultur, og står fortsatt sterkt i samfunn hvor analfabetisme er utbredt. Det betyr ikke at slike fortellerstrategier er irrelevante i dag og i vårt samfunn. -De er like viktige, mindre religiøse enn tidligere, men treffer oss fortsatt.

Visuelle fortellinger synes å engasjere på en annen måte enn skriftlige.  Til den skriftlige fortellingen henter vi fram abstrakte bilder. Til objektbasert kunst, som vi har foran oss, ilegger vi historien selv.

 

Vi lærer tidlig å forstå en skriftlig historie, og leser den gjerne sammen med illustrasjoner eller gjennom film og tv-serier. Vi forstår formspråket, hint og koder i disse kunstartene. Mange av oss er langt mindre komfortable med å lese fortellingen i tredimensjonale kunstverk og kunsthåndverk, enn i den skriftlig fremstilte historien.

Heidi Bjørgan feat. Linda Sormin - Grey Grey 2014_steingods, crank og porselen_48x12x18_2014_Thor Brødreskift
Heidi Bjørgan feat. Linda Sormin - Grey Grey 2014_steingods, crank og porselen_48x12x18_2014_Thor Brødreskift

Kunstnere bruker forskjellige strategier for å formidle sine verks historier. Noen arbeider har tydelige referanser til tradisjonelle, muntlige fortellinger, slik som Anna Talbots fabulerende smykker. Andre har en fortelling som kan være vanskeligere å oppdage uten bruk av supplerende tekst, som i Heidi Bjørgans keramiske objekter.

I denne 41. utgaven av Tendenser har vi i tillegg til å hente fram fortellingene i verket, også valgt å fokusere på historiene om kunsthåndverkerens arbeidsmetoder, illustrert gjennom en dokumentarfilen om den norske smykkekunstneren Sigurd Bronger.

Fortellingene i utstillingen er imidlertid mange, og publikum oppfordres til og utforske verkene og historiene de innehar.

 

 

Kunstnere