Språk Språk
Anna Daniell, Podium

REPEAT.FORWARD

27. januar - 7. mars 2018

G#134 001

SKIPTVET

21. oktober - 17. januar 2018

Landbrukshistorier

 

Claudia Reinhardt-Teljer, Familie Gottschalk, Tomb Of Love, Fotoserie 2012-2014

EXITUS – død, sorg og melankoli

8. april – 31. mai 2017

Galleri F 15

Foto: Janne Kruse og Andreas Siqueland

Roxy Firefly

28. januar - 22. mars 2017

Andrea Büttne Little Sisters Lunapark Ostia 2012

LOVE OF THE REAL

26. november 2016 - 18. januar 2017

Love of the Real handler om poesien i menneskelig skjørhet og mot, og om hver dags nye mulighet til å prøve igjen. Utstillingen presenterer verk av ni norske og internasjonale kunstnere. 

 

Bilde m text_crop_600x630

to bee or not to be

1. oktober - 16. november

«to bee or not to be» reflekterer rundt forholdet mellom mennesker og miljø. Vårt antroposentriske verdensbilde utfordres; altså at mennesket er midtpunkt, målestokk og formål for alt. Hvorvidt vår tids omfattende biedød er en god anledning til å tenke over Albert Einsteins bekymring; «dersom biene dør, vil mennesket kun ha fire års levetid igjen», er usikkert. Men hans engstelse er som en dirrende undertone i utstillingen.

 
Espen Dietrichson

Espen Dietrichson

18. juni - 21. september

Doble klanger fra enkle rom

Akvarell og skulptur

Punkt Ø / Galleri F 15, 1. etg og ute i hagen

Utstillingen presenterer nye arbeider av Espen Dietrichson laget spesielt for F15. I en årrekke har kunstneren utforsket forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for Dietrichsons kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier arbeider.

 

_VK_4464-HDR

FRUKTBAR JORD

18. juni - 21. september

Munch i Moss, 1913 - 1916

Maleri og grafikk

Punkt Ø / Galleri F 15, 2. etg.

Galleri F 15 presenterer en ny utstilling av Munchs kunst, med et kresent utvalg av verker fra perioden da han bodde i Moss. Dette blir dermed en unik anledning til å gjenoppleve Munchs kunst fra perioden, i de rette omgivelser; herskapsboligen på Alby omkranset av Jeløyas milde landskap. Med utstillingen ønsker Punkt Ø å gi publikum en fortettet helhetsopplevelse av motivene kunstneren var opptatt av, portrettene han utførte, og miljøet han fant seg til rette i.

Vegard Kleven © Punkt Ø/ Galleri F 15

Dag Alveng

18. juni - 21. september

Wilse: humanisten og hans laboratorium

Utvalgte fotografier

Punkt Ø / Galleri F 15, Storsalen

Presten Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en forunderlig begavet og nysgjerrig mann. Han var naturforsker, økolog, meteorolog og språkmann. Han skrev bøker, reiste og brevvekslet med tidens tenkere. På Spydeberg prestegård anla Wilse en stor hage. Den skulle bli hans naturlaboratorium.